• News
 • Download
 • Join Kang Qi
 • contact us
 • اللغة العربية
 • 中文版
 • Zhejiang Kangqi Electrical Appliance Co.,Ltd.

  Automatic washing machine

  A702蓝

  product description:

  预约功能、童锁功能、十档水位;

  浸泡功能、洗涤、漂水、脱水自编程;

  数码动态显示屏、桶风干功能;

  模塑控制面板。