• News
 • Download
 • Join Kang Qi
 • contact us
 • اللغة العربية
 • 中文版
 • Zhejiang Kangqi Electrical Appliance Co.,Ltd.

  Twin-tub Washing Machine

  K83C粉百合

  product description:

  隐形、防水控制面板;

  洗排同步功能设计;

  洗涤、脱水彩色钢化玻璃面板。